1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Det formelle

Her kan du læse alle de formelle dokumenter for Samsø Efterskole

Samsø Efterskole er en skole til lands, til vands og i luften. Indenfor dette spektrum giver vi eleverne oplevelser, undervisning og ophold, så vi danner dem til et aktivt voksenliv.

Ligesom oplevelser er vigtige for et godt ophold og et indholdsrigt liv, er undervisningen mindst lige så vigtig. Vi har elever på mange forskellige faglige niveauer og vi mener det er vigtigt, at møde den enkelte på det niveau man er, uanset om man er 8. 9. eller 10. klasse. Vi underviser derfor på niveauer i stedet for klasser og med fire niveauer er der plads til næsten alle. Vores mål er at samtlige elever styrker deres faglighed under opholdet på SE.

Demokratisk dannelse og samtale hører sammen. I et demokrati skal man lytte til andres argumenter og respekterer hinandens holdninger. Vi har samtalen i fokus i vores dagligdag og forholder os til både vores egen verden og verden omkring os.

I Samfundsfag, Demokratisk dannelse for 10.klasseselever og på kontaktgruppemøder holder vi både fast i den grundtvigske tradition og danner eleverne, så de kan begå sig i et demokratisk samfund i dag.

Vi fører op til folkeskolens afgangsprøve og 10. klasses prøve i alle prøveforberedende fag, derudover kan man tage relevante certifikater i forbindelse med vores valgfag, f.eks. dykkercertifikat, duelighedsbevis og jagttegn.

Vores mål er hele mennesker med en aktiv fritid og en fornuftig tilgang til kosten. Med andre ord glade aktive samfundsborgere.

Ved 20 fraværstimer holdes et møde med elev, kontaktgruppelærer, ledelsesrepræsentant og forældre om hvorvidt et videre samarbejde er konstruktivt.

Euforiserende stoffer
Brug og opbevaring af hash og andre euforiserende stoffer medfører bortvisning fra samsø efterskole. De test skolen anvender, sporer ifølge producenten kun 1-2 døgn tilbage ved enkelt indtag og ved sporadisk brug 2-3 døgn.

En positiv test af den type samsø efterskole anvender betyder, at eleven enten har røget hash mens vedkommende var på skolen eller har så stort forbrug I weekenderne, at samsø efterskole ikke finder det foreneligt med, at være elev på samsø efterskole. En positiv test vil derfor medføre bortvisning fra samsø efterskole, uanset om eleven har røget mens han/hun var på skolen, men som følge af det store forbrug eleven måtte have I weekenderne.

Alkohol
Indtag og opbevaring af alkohol mens samsø efterskole har ansvaret for eleven medfører bortvisning.

Reglerne om opførsel, rygning, euforiserende stoffer og alkohol gælder også, når eleven transporterer sig mellem samsø efterskole og hjemmet/forældrene.

Om natten
Om natten ligger man I egen seng. I hverdagene fra 22.30-06.30. I weekender kan sengetiderne variere alt efter hvilke aktiviteter, der er den pågældende weekend.

Her kan du læse om, hvad et ophold på Samsø Efterskole koster.

Læs mere

Vedtægterne er vedtaget af bestyrelsen på ordinær generalforsamling d. 28/4 2011, samt på ekstraordinær generalforsamling d. 12/5 2011.

Vedtægterne er godkendt af Undervisningsministeriet d. 10/8 2011.

Vedtægterne er offentliggjort på Samsø Efterskoles hjemmeside d. 25/8 2011.

Vedtægterne kan læses her

Institutionens formål er at drive efterskole efter de Grundtvig/Koldske traditioner, hvor eleverne lærer at skabe egne holdninger, tage stilling, udvise kreativitet, gå-påmod, befordre livsglæde og engagement. Samtidig stimuleres eleverne til ansvarsfølelse over for sig selv og fællesskabet på vej mod aktiv og glad deltagelse i et meningsfyldt liv og virke.

Skolen drives inden for rammerne af gældende regler om frie kostskoler. Formålsparagraffen tilgodeses gennem de af bestyrelsen vedtagne mål og midler.

Mål og midler
Gennem hele kurset er det skolens mål at skabe rammer, der giver tryghed, trivsel og glæde, og i det daglige virke, hjælpe til styrkelse af den enkeltes selvtillid. Opmuntre til medindflydelse og holdningsdannelse i forbindelse med dygtiggørelse, samt udnyttelse af den enkeltes evner, hvor boglig og praktisk undervisning vægtes med samme værd.

Skolen sætter konsekvens på den enkeltes handling i samspil med regler og normer inden for fællesskabets rammer.

Vi har gode erfaringer med inklusion, både af fagligt svage elever samt elever med ADHD, ADD og ASF

Faglige vanskeligheder: Samsø Efterskole har niveaudelt undervisning i dansk, engelsk og matematik. I de niveauopdelte hold er der både elever i 8., 9. og 10. klasse. En elev kommer til skolen med en viden og denne viden bygges der videre på. Vi tilbyder ikke specialundervisning, vores tilbud til fagligt svage elever er to-lærerordning i dansk, engelsk og matematik. På den måde kan der laves holddeling, støtteordning og andre pædagogiske tiltag til at støtte den enkelte elev.

Elever med særlige behov får støtte af deres kontaktlærer.

Hvis din søn/datter har særlige behov opfordrer vi altid til, at I kontakter os, så vi kan snakke om vi opfylder hans/hendes behov i et godt efterskoleliv.

Hvis du vil læse om vores oplysningspligt, klik her.

Hvis du vil læse om vores databeskyttelsespolitik, klik her.

Årsplan for 2024/2025

Ældre årsplaner kan rekvireres ved henvendelse til kontoret.

Evalueringer

Klik her (Åbner i ny fane)

På nedenstående links kan du se karaktergennemsnittet på Samsø Efterskole.

Se gennemsnitskaraktere for afgangseksamen (Åbner i ny fane)
Se karakterfordeling for afgangseksamen (Åbner i ny fane)

Få et overblik over centrale tal om Samsø Efterskole.

Overgangsfrekvens til anden uddannelse (Åbner i ny fane)

Vi glæder os til at møde dig!

Kom og besøg os

Vil du have masser af fællesskab og oplevelser til lands, til vands og i luften? Kom og besøg os og find ud af, om Samsø er efterskolen for dig.