Vores værdier

Læs hvilke værdier, vi lever, underviser og og driver efterskole efter.

Værdigrundlag

Hovedsigte

På Samsø Efterskole er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse en del af vores dagligdag. Det betyder:

 • at man udvikler sig i samspil med andre. Eleven lærer at begå sig i livet, og bliver bevidst om sit potentiale og sine muligheder for at videreudvikle sig som menneske.
 • at man lærer om vores fælles grundlag, kultur og traditioner, der er vigtige forudsætninger for at forstå sin rolle i samfundet nu og i fremtiden.
 • at eleverne bliver forberedt på at deltage i det danske demokrati gennem medansvar og forståelse for fællesskabet og ved at blive inddraget i demokratiske processer lærer værdien af rummelighed og tolerance.

Værdigrundlag

Samsø Efterskole er inspireret af Grundtvig og Kolds skoletanker.

Livet på efterskolen handler om livet her og nu.

Vi ønsker og stræber efter, at man som menneske:

 • danner sig holdninger og meninger, som man har mod til at tage ansvar for.
 • forstår sig selv gennem det fællesskab, man er en del af.
 • bruger og udnytter alle muligheder, både socialt, fagligt og kreativt, så man herved kan realisere drømme og forhåbninger.
 • oplever samtalen mellem medarbejdere og elever som central i hverdagen. Gennem den ligeværdige samtale lærer vi af hinanden og bliver klogere på livet.

Målet med efterskoleopholdet er, at man finder glæde ved livet og styrker sit selvværd, selvtillid, selvstændighed og personlige udvikling.

Vi lærer, hvad demokrati er. Vi forventer at eleven:

 • engagerer sig positivt i fagene og fællesskabet.
 • er lyttende og lydhør overfor andres synspunkter.
 • deltager aktivt i skolens hverdag.
 • tager ansvar for egne holdninger og handlinger.
 • respekterer og tolererer forskellighed.
 • Eleven oplever demokrati og medindflydelse på flere områder i løbet af skoleåret: Elevråd, fællesmøder, morgensamling, kontaktgrupper, madplan, fritidsaktiviteter og særlige arrangementer.

Skolens faglige profil

 • Ud fra skolens faglige profil – til lands, til vands og i luften – ønsker vi at give udfordringer til den enkelte. Vi vægter det boglige, kropslige og kreative lige højt.
 • Vores prøveforberedende undervisning er niveaudelt og understøtter elevens ressourcer. Vi går gerne nye veje og tilrettelægger undervisningen, så den er sammenhængende og tværfaglig. Fagene polylab og samkult er gode eksempler på dette.

Skriv til os...

  Denne side er beskyttet af Google reCAPTCHA, Privat Politik og gældende Terms of Service.