1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Værdigrundlag

Værdigrundlag

På Samsø Efterskole er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse en del af vores dagligdag. Det betyder:

 • At man udvikler sig i samspil med andre. Eleven lærer at begå sig i livet og bliver bevidst om sit potentiale og sine muligheder for at videreudvikle sig som menneske.
 • At man lærer om vores fælles grundlag, kultur og traditioner, der er vigtige forudsætninger for at forstå sin rolle i samfundet nu og i fremtiden.
 • At eleverne bliver forberedt på at deltage i det danske demokrati gennem medansvar og forståelse for fællesskabet og lærer værdien af rummelighed og tolerance ved at blive inddraget i demokratiske processer.

Værdier

Samsø Efterskole er inspireret af Grundtvig og Kolds skoletanker. Livet på efterskolen handler om livet her og nu.

Vi ønsker og stræber efter, at man som menneske:

 • danner sig holdninger og meninger, som man har mod til at tage ansvar for.
 • forstår sig selv gennem det fællesskab, man er en del af.
 • bruger og udnytter alle muligheder, både socialt, fagligt og kreativt, så man herved kan realisere drømme og forhåbninger.
 • oplever samtalen mellem medarbejdere og elever som central i hverdagen. Gennem den ligeværdige samtale lærer vi af hinanden og bliver klogere på livet.

Målet med efterskoleopholdet er, at man finder glæde ved livet og styrker sit selvværd, sin selvtillid, selvstændighed og personlige udvikling.

Vi lærer, hvad demokrati er. Vi forventer, at eleven:

 • engagerer sig positivt i fagene og fællesskabet.
 • er lyttende og lydhør over for andres synspunkter.
 • deltager aktivt i skolens hverdag.
 • tager ansvar for egne holdninger og handlinger.
 • respekterer og tolererer forskellighed.
 • Oplever demokrati og medindflydelse på flere områder i løbet af skoleåret: Elevråd, kontaktgrupper, fritidsaktiviteter og særlige arrangementer.

Skolens faglige profil

 • Ud fra skolens faglige profil – til lands, til vands og i luften – ønsker vi at give udfordringer til den enkelte elev. Vi vægter det boglige, kropslige og kreative lige højt.
 • Vores prøveforberedende undervisning er niveaudelt og understøtter elevens ressourcer. Vi går gerne nye veje og tilrettelægger undervisningen, så den er sammenhængende og tværfaglig.
På Samsø har vi fantastisk natur

Find det hurtigt

Vi glæder os til at møde dig!

Kom og besøg os

Vil du have masser af fællesskab og oplevelser til lands, til vands og i luften? Kom og besøg os og find ud af, om Samsø er efterskolen for dig.