1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Efterskoleelever på jagt

Valgfag – Jagt

Få jagttegn og bliv klogere på naturen

Har du lyst til at blive jæger og opdage nye sider af naturen? Jagt handler om forståelse for og kendskab til den natur, vi færdes i. Det er stille naturoplevelser i den kølige morgenstund og hårdt arbejde, når man som klapper slider sig gennem det tætteste buskads.

Tag jagttegn på Samsø Efterskole

Jagt er mere end blot at nedlægge vildtet. Det handler om at leve i, med og af naturen. Jagt har mange facetter, men valgfaget her handler primært om, at du skal have jagttegn.

Igennem praktisk og teoretisk læring bliver du klædt på til Naturstyrelsens Jagttegnsprøve. Vi arbejder med sikkerhed, etik og etikette. Undervejs kommer du til at stifte bekendtskab med forskellige jagtformer, lige fra pürchjagt til trækjagt. Du blive introduceret til bestandpleje fx ved fældebygning og terrænpleje, hvor vi forbedrer levevilkårene for vildtet. Vi skal også lære at håndtere det nedlagte vildt blandt andet ved at flå en fasan og forlægge et rådyr.

Samsø Efterskole har adgang til skydebane, hvor vi træner flugtskydning i samarbejde med den lokale jagtforening. På skolen har vi desuden en skydesimulator, som giver mulighed for at træne forskellige jagtformer.

Uanset om du ønsker en dejlig fritidsinteresse eller senere har planer om at uddanne dig inden for området, er jagt et godt springbræt, som åbner dine muligheder og kan give dig oplevelser resten af livet. Så har du lyst til at blive jæger og opdage nye sider af naturen med et jagttegn i hånden skal du vælge valgfaget på Samsø Efterskole.

Skal du med på klapjagt?

For alle på efterskolen, der vælger jagt som valgfag, er der mulighed for at være klapper på en eller flere klapjagter, ligesom alle vil lære behandling af skudt vildt.

For at gå til jagtprøven skal der betales et gebyr til Naturstyrelsen.

Jagt er et gennemgående fag, som du skal have i både udeskema og indeskema.

Find det hurtigt